NORMATIVA

  • La duració de les classes és d’una hora. Demanem puntualitat.
  •  S’ha de venir amb roba còmoda esportiva i mitjons.
  • Les classes personals cancel·lades amb un mínim de 24 hores d’antelació, podran ser recuperades durant el mes en curs o el següent.
  • No es podran acumular classes en concepte d’una quota mensual.
  • Les classes que caiguin en els dies festius que marca el calendari no podran ser recuperades un altre dia.